Igor Janckulík

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Návrh stavebného zákona má vážne nedostatky

Kresťanskodemokratické hnutie žiada stiahnuť a prepracovať návrh stavebnej legislatívy, ktorý schválila vláda a aktuálne je predmetom rokovaní v Národnej rade SR (NR SR). Stavebné zákony z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) podľa hnutia vytvárajú v aktuálnej podobe priestor pre možnú diskrimináciu a komplikácie vo výstavbe v praxi. Rozsah zmien v stavebnom poriadku je podľa KDH navyše taký markantný, že je nereálne, aby jeho účinnosť bola bez problémov platná od januára 2023. 

,,Zmeniť stavebný poriadok v organizačnom členení, personálne, a to všetko stihnúť za taký krátky čas, je ako boj s veternými mlynmi. Zvlášť, keď informačný systém, v rámci ktorého by mal celý stavebný proces  fungovať, ani neexistuje,“ vysvetľuje podpredseda KDH Igor Janckulík. Len samotné obstaranie a následná integrácia systému bude podľa neho trvať oveľa dlhšie, ako je stanovený nábeh na nový stavebný poriadok. Nehovoriac o nutnosti preškoliť zamestnancov a účastníkov výstavby – od stavebníkov, cez projektantov až po zhotoviteľov.

Až diskriminačne sa javí návrh zaviesť povinnosť vykonávať určité typy stavieb len certifikovaným zhotoviteľom, čím sa obmedzí konkurencia a vytlačia sa z trhu malé a stredné stavebné spoločnosti. ,,Stavebník totiž môže už dnes pri stavbe určiť podmienky vo výberovom konaní na zhotoviteľa, ktoré musia firmy splniť. Preto absolútne nevidíme dôvod, aby definovaný typ stavieb mohol realizovať len vymedzený okruh zhotoviteľov. Toto je diskriminačné a navrhujeme, aby bol tento bod z navrhnutej legislatívy vypustený,“ apeluje Janckulík.

Nová stavebná legislatíva navyše určuje povinnosť stavebníkom, ale aj mestám a obciam, ktorých stavby sú financované z verejných zdrojov, obstarávať projektovú dokumentáciu presne stanovenými postupmi. ,,Pri obvyklých spôsoboch obstarávania projektovej dokumentácie verejnou súťažou môže celý proces trvať od jedného do štyroch mesiacov. Po zmene presných postupov by sa nadobudnutie dokumentácie mohlo podľa novej legislatívy predĺžiť o osem až pätnásť mesiacov,“ upozorňuje podpredseda kresťanských demokratov. 

Obstarávanie totiž predĺžia navrhované presné postupy, ako sú dialóg, rokovacie konanie či inovatívne partnerstvo i ďalšie. Všetky tieto kroky sú vhodné pre zložité a komplexné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry či v oblasti služieb, ale nie pri klasických stavebných prácach. ,,Nesúhlasíme ani s návrhom, aby sa k stavebnému zámeru vyjadrovala župa, ak obec nemá schválený územný plán. Tým budú kraje zahltené podaniami od obcí a miest, ktoré najlepšie vedia, čo je v ich katastri vhodné a čo nie. Samosprávny kraj by sa mohol vyjadriť len pri vymedzených stavbách, ktoré presiahnu rámec dvoch alebo viacerých obcí,“ dodáva Janckulík.

Podľa KDH je nutné návrhy zákonov stiahnuť a dopracovať, pretože takéto zásadné legislatívne zásahy je nereálne stihnúť zapracovať podľa odhadovaného plánu. Spolu s nelogickými návrhmi opatrení by navyše do stavebného procesu vniesli ešte väčší zmätok.

Zdieľať na sociálnych sieťach!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

© 2024 Igor Janckulík Vytvorili v LabZone

Adresa:

Sociálne siete