Igor Janckulík

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Štát spustil skrytú privatizáciu SAD, treba to urýchlene zastaviť

Opätovne vyzývame ministra hospodárstva, aby zastavil predaj podielov SAD, ktoré sa tak dostávajú do rúk, najmä súkromným vlastníkom a zvyšné podiely previedol na župy. V opačnom prípade štát skrytou privatizáciou výrazne nenávratne poškodí občanov a ide proti verejnému záujmu.

„Zásadne nesúhlasíme so zámerom odpredať zvyšné akcie dopravných spoločností SAD. Poškodzuje to národohospodárske záujmy i samosprávne kraje. Štát tým pri autobusových spoločnostiach umožňuje stopercentnú privatizáciu. Krajské samosprávy pritom financujú prímestskú autobusovú dopravu, čím zvyšujú kvalitu prepravy cestujúcich. Zároveň nesú na pleciach štátnu sociálnu politiku, keďže straty spojené s poskytovaním služieb verejnej autobusovej dopravy znášajú samosprávne kraje, a nie štát,“ upozorňuje predseda KDH Milan MAJERSKÝ. Odpredaj podielov štátu v dopravných spoločnostiach je podľa neho krokom proti verejnému záujmu.

Zvyšné podiely SAD patria výhradne občanom Slovenskej republiky. Z ich daní sa cez krajské samosprávy roky financovali tieto dopravné spoločnosti a modernizovali sa vozidlové parky. Bez toho by boli služby prímestskej autobusovej dopravy na omnoho nižšej úrovni. Odpredať takto majetok celej spoločnosti, ktorý plní strategickú funkciu pre obyvateľov, je vo vyspelej spoločnosti nepredstaviteľné.

Zdôrazňujem, že ide o služby poskytované vo verejnom záujme, ktoré sú neodmysliteľné pre zabezpečenie mobility obyvateľstva v jednotlivých regiónoch. Cieľom transformácie a privatizácie podielov SAD má byť ich ekonomická a sociálna efektívnosť pre objednávateľa autobusových spojov. Tá však nie je garantovaná v prípade výhradne súkromného vlastníctva.

Príkladom efektívne fungujúcich dopravných spoločností sú podľa Janckulíka mestské dopravné podniky, kde mesto ako objednávateľ vie pružne reagovať na potreby cestujúcej verejnosti, čím vytvára vyššiu „hodnotu za peniaze“. Mestá majú pod kontrolou náklady a výnosy týchto spoločností a určenými nástrojmi vedia zabezpečiť spoločensko-ekonomickú efektívnosť dopravných služieb. Pri odpredaji autobusových staníc do súkromného vlastníctva však dochádza k vysokým poplatkom pre samosprávy bez akejkoľvek pridanej hodnoty a rozvoja autobusových staníc. 

Naozaj je v záujme občanov, aby majetok všetkých získala úzka skupina bohatých jednotlivcov? Kde skončia peniaze za privatizáciu podielov? Ako ich chce štát využiť v prospech ľudí a rozvoja verejnej dopravy? Ako sa prejavia v kvalite života občanov? Ako chce štát nahradiť výpadky z pravidelných dividend vyplácaných zo ziskov SAD? Verejná autobusová doprava je strategická služba a naďalej musí zostať dostupná pre všetkých.

Opakovane žiadame, aby boli zvyšné podiely bezplatne prevedené na samosprávne kraje ako objednávateľov výkonov v prímestskej autobusovej doprave. VÚC by tak mali väčšiu možnosť efektívne dohliadať na financovanie a riadenie verejnej dopravy a postrážiť tak dostupnú verejnú službu pre všetkých. KDH adresovalo prvú takúto výzvu už v januári tohto roka.

Dnes sa síce do verejnej súťaže môže prihlásiť aj samosprávny kraj, ale súčasne rozpočtové možnosti a viaceré nákladné kompetencie samosprávnych krajov nedovoľujú kúpy podielov za niekoľko miliónov eur. Štátna spoločnosť MH Manažment, ktorá spadá pod Ministerstvo hospodárstva SR, vyhlásila verejné súťaže na odpredaj podielov u dopravcov SAD 8. septembra. Spolu ide o 8 spoločností.

Zdieľať na sociálnych sieťach!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

© 2024 Igor Janckulík Vytvorili v LabZone

Adresa:

Sociálne siete