Igor Janckulík

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Vláda odstrihla malé obce od dotácií na vodovod alebo kanalizáciu

Vláda znemožňuje malým obciam do 2000 obyvateľov čerpať eurofondy i prostriedky z Environmentálneho fondu. Nezmyselné a nesplniteľné podmienky im bránia s využitím dotácií zatepľovať verejné budovy, stavať vodovody, kanalizácie či opravovať poľné prístupové cesty.

Ak chce menšia obec financie z ENVIROFONDU na výstavbu a rekonštrukciu vodovodov, kanalizácií či čističiek odpadových vôd (ČOV), tak môže o ne žiadať, ak je hodnota dotácie minimálne 501-tisíc eur. Mnohé obce to ani zďaleka nepotrebujú, a keďže sa k určenej dotačnej výške nedokážu priblížiť, z možnosti čerpať dotácie sú automaticky vyradené. 

Práve menšie obce, ktoré dnes nemajú na splnenie polmiliónovej dotačnej hranice, nedokážu už dlhé roky dokončiť chýbajúce vodovody, kanalizácie alebo ČOV. Pomoc by mali dostať urgentne. Namiesto toho sú z nej, nepochopiteľne, vyškrtnuté. Vláda ich nezmyselne odstrihla od možnosti čerpať dotácie. Mnohé vodovody a kanalizácie sú už roky skôr „suchovodmi“ a na dokončenie, teda naplnenie vodou, potrebujú menej ako polovicu zo stanovenej sumy. Keďže hodnota 501-tisíc eur je pre menšie obce nedosiahnuteľná, žiadať o dotáciu je pre nich „v pase“.

Rovnaký problém majú menšie obce pri žiadaní EUROFONDOV na zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov, ako sú napríklad malé kultúrne domy, malé obecné úrady, knižnice a podobne. Tu je podmienkou minimálna dotačná výška 201-tisíc eur, ktorá je vo väčšine prípadov vysoká a hrozí navádzanie na skryté predražovanie projektov.

Ukazuje sa, že nie každá štedrá suma znamená aj skutočnú pomoc samosprávam. Nestačí od buka určiť štedré finančné limity, treba pozerať najmä na efektívne a spravodlivé podmienky ich čerpania. Inak celý dotačný systém stráca svoj zmysel, a teda pomôcť tam, kde si bez pomoci neporadia. Pri eurofondoch KDH zároveň opakovane apeluje na vládu, aby zabezpečila ich vyčerpanie z dobiehajúceho programového obdobia bez hrozby prepadnutia.

Kresťanskí demokrati upozorňujú aj na ďalšiu chybnú podmienku, že pri čerpaní z Envirofondu nemôže byť projektová dokumentácia staršia ako 5 rokov. Mnohé samosprávy však bez výsledku podávajú žiadosti už viac ako 10 rokov.

Prečo by teraz mali byť z čerpania vylúčené? Kto obciam zaručí, že ak vynaložia peniaze na aktualizáciu projektov, nebudú na dotáciu čakať zasa viac ako 10 rokov? Uprednostňovanie projektov do 5 rokov sa rozhodne neukazuje ako spravodlivé.

Zdieľať na sociálnych sieťach!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

© 2024 Igor Janckulík Vytvorili v LabZone

Adresa:

Sociálne siete