(Martin Pavelek, myorava.sme.sk, 27. februára 2022)