(Žilinský večerník, Alexandra Janigová, 24. októbra 2022)