(Martin Pavelek, myorava.sme.sk, 24. februára 2022)