Igor Janckulík

Chcete mať pravidelný prehľad o novinkách? Sledujte ma na Facebooku:

Žiadame dočasne znížiť dane a vypracovať zákon o energetickej chudobe

Kresťanskodemokratické hnutie upozorňuje na nedostatočnú pomoc občanom v súvislosti s neúmerným rastom cien základných životných potrieb a energií. K opakovanej výzve vláde hnutie zorganizovalo protestnú akciu. Na hlavnom cestnom ťahu v Ružomberku v smere z Bratislavy na východ sa koná „Protest snehuliakov proti zdražovaniu“. 

„Ľudia v aktuálnej situácii neúmerného zdražovania potrebujú rýchlu a citeľnú pomoc. Keďže takáto zatiaľ neprišla, len sa avizujú neurčité úvahy, zatiaľ čo problémy sa zo dňa na deň prehlbujú, rozhodli sme sa upozorniť na to protestom snehuliakov. Namiesto snehuliakov totiž mali zamrznúť ceny,“ apeluje podpredseda KDH Igor Janckulík.

NIŽŠIA DAŇ NA POTRAVINY, GASTRO, CESTOVNÝ RUCH A PHM
„Opakovane naliehame na vládu, aby podľa vzoru zahraničia minimálne na dobu 6 mesiacov dočasne znížila DPH na potraviny, gastro a cestovný ruch na 5 % a DPH na pohonné hmoty na 10 %. Znova tiež žiadame, aby vláda navrhla a prijala zákon o energetickej chudobe a adresne pomohla najzraniteľnejším obyvateľom, najmä jednorodičovským domácnostiam, rodinám s viacerými deťmi či seniorom,“ dopĺňa Janckulík s tým, že Slovensko legislatívne riešenie energetickej chudoby dlhé roky zanedbáva a stav je už neudržateľný.

FOND ENERGETICKEJ SOLIDARITY
Jedným z možných riešení je ako súčasť výzvy KDH návrh zriadiť Fond energetickej solidarity, do ktorého by prispievali veľké firmy vyrábajúce, prenášajúce alebo distribuujúce energie. Nad fondom by dohliadal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dôležitou podmienkou je adresnosť takejto energetickej pomoci formou sociálnej dávky. Podľa hnutia preto musí ísť o legislatívnu dohodu medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom a ministrom práce a sociálnych vecí Milanom Krajniakom. KDH na potrebu zákona o energetickej chudobe upozorňuje dlhodobo od roku 2015.

Pomôcť zmierniť dopady rastúcich nákladov na domácnosti je podľa kresťanských demokratov lacnejšie ako následne oživovať zasiahnuté hospodárske sektory, zachraňovať vyčerpané rodiny, ktoré upadli do chudoby, a riešiť s tým súvisiace psychické či zdravotné problémy obyvateľstva, nehovoriac o sociálnom napätí v spoločnosti.

KOMU HROZÍ ENERGETICKÁ CHUDOBA?
Energetická chudoba na Slovensku hrozí približne každej šiestej domácnosti. Najviac ohrození sú jednotlivci (napríklad osamelí dôchodcovia), jednorodičovské domácnosti (napríklad matky-samoživiteľky s jedným dieťaťom) a tam, kde žijú spolu dvaja dospelí starší ako 65 rokov. Riziko energetickej chudoby nie je zanedbateľné ani pri rodinách s viacerými deťmi.

Zdieľať na sociálnych sieťach!
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

Igor Janckulík

podpredseda KDH
poslanec NR SR
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

© 2024 Igor Janckulík Vytvorili v LabZone

Adresa:

Sociálne siete